CLUE Reader Landscape & Heritage

ErfgoedInZicht heeft in opdracht van het CLUE Heritage Institute als ‘proofreader’ gefungeerd bij de publicatie van Jan Kolen & Rob van der Laarse: “Reader in Landscape & Heritage”. Deze reader bevat een selectie van ruim dertig invloedrijke artikelen uit het internationale landschaps- en erfgoedonderzoek van de afgelopen veertig jaar. De onderwerpen variëren van theoretische perspectieven op de betekenis van tijd, geschiedenis en herinneringen voor de beleving en inrichting van (stads)landschappen tot opvattingen over erfgoed in de geschiedenis, archeologie, antropologie en geografie.

Opdrachtgever: CLUE Heritage Institute