Privacybeleid

Op deze website maak ik gebruik van tracking cookies. Deze cookies vertellen mij meer over uw bezoek aan mijn website en welke informatie u hier heeft gevonden. Om uw privacy te waarborgen heb ik de volgende stappen genomen:

  • Ik laat u weten dat ik gebruik maak van Google Analytics.
  • Ik heb een bewerkersovereenkomst gesloten met Google.
  • Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd.
  • Ik deel geen aanvullende informatie met Google.
  • Ik maak geen gebruik van Adwords of Optimize in combinatie met de functies van Google Analytics.

Hiermee voldoe ik aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018), wel zo fijn… 🙂