Erfgoedpilots in aansluiting bij ‘Het verhaal van Flevoland’

Vanuit de omgevingsvisie is er aandacht voor ‘Het verhaal van Flevoland’ waarin ook erfgoed een belangrijke rol speelt. Bij het passeren van de provinciegrens weet men namelijk meteen dat je in Flevoland bent. Flevoland is Nederlands meest herkenbare provincie: gelegen op de voormalige zeebodem, zo’n vier meter onder de zeespiegel en beschermd door vele kilometers dijk.

Door wereldwijde trends gaan veel plekken steeds meer op elkaar lijken. Hierdoor neemt de eigenheid af. De provincie wil dat Flevoland zich hieraan onttrekt en zijn eigen verhaal blijft vertellen. Maar welk verhaal is dit precies?

ErfgoedinZicht schrijft het projectplan met daarin een aantal publieksgerichte activiteiten (erfgoedpilots) met als doel de betekenis van het erfgoed voor de inwoner van Flevoland te bevragen en duiden.

Opdrachtgevers: Provincie Flevoland