Festival Industrie Cultuur 2015

ErfgoedInZicht is nauw betrokken bij de organisatie van het Festival Industrie Cultuur. De Raad van Europa heeft 2015 uitgeroepen tot European Industrial and Technical Heritage Year. De provincie Noord-Holland zet in 2015 het industrieel erfgoed van de Zaanstreek en het Noordzeekanaalgebied in de schijnwerpers middels een publieksfestival. Doel is het vergroten van het draagvlak voor behoud, ontwikkeling en herbestemming van het industriële erfgoed.

Voor het Festival Industrie Cultuur is ErfgoedInZicht verantwoordelijk voor alle communicatie (website, persberichten etc.), maar ook voor het ontwikkelen en realiseren van een aantrekkelijke festival-programmering.

Opdrachtgevers: Provincie Noord-Holland, Cultuurcompagnie Noord-Holland