Herbestemming ZH

De provincie Zuid-Holland is rijk aan monumenten. Er bevinden zich ruim 9.000 rijksmonumenten in de provincie. Al deze monumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland en geven kwaliteit en identiteit aan hun omgeving. De provincie Zuid-Holland zet zich daarom in voor het behoud van deze monumenten. ErfgoedinZicht is coordinator van het programma Herbestemming ZH. Dit programma bestond in 2016 uit drie onderdelen:

  1. Een educatief programma
  2. Een serie Expertmeetings
  3. De Stimuleringsprijs Herbestemming ZH

In samenwerking met de TU Delft werden speciale colleges georganiseerd voor jonge studenten om ze vroeg kennis te laten maken met het herbestemmen van monumenten.

Ook organiseerde Erfgoedinzicht een aantal Expertmeetings. Het doel van deze bijeenkomsten was de herbestemmingsopgave in kwestie in één dag verder te brengen door herbestemmings-experts te koppelen aan de lokale stakehholders.

Het laatste onderdeel bestond uit een publieksprijs ter waarde van 20.000 euro. De Stimuleringsprijs Herbestemming ZH werd gewonnen door buitenplaats Ockenburgh.

Het programma krijgt een vervolg in 2017/2018. Zie ook de door ErfgoedinZicht ontwikkelde website www.herbestemming-zh.nl.

Opdrachtgevers: provincie Zuid-Holland, Erfgoedhuis ZH