Ontwikkeling Drentse Erfgoedlijnen (Strategisch Narratief)

Het Drentse erfgoed biedt grote kansen als bindende factor voor het imago en de marketing van vrijetijdsprovincie Drenthe. Samen met een breed palet aan partners – onder regie van de provincie – wordt daarom gewerkt aan één overkoepelend verhaal vanuit het Drentse erfgoed, ook wel een ‘strategic narrative’ genoemd.

Ik ben als projectleider verantwoordelijk voor de totstandkoming van een gedragen narratief. Het Strategisch Narratief voor Drenthe vormt een belangrijke onderlegger voor marketing en erfgoedbeleid. Het is daarmee hét instrument voor meer samenhang in het aanbod en versterking van het ‘merk Drenthe’ en de vrijetijdseconomie van de provincie.

Opdrachtgever: Provincie Drenthe