Publicatie: ‘Door de lens van de landschapsbiografie’

De burcht is een zeer constante factor in de geschiedenis van het stedelijke landschap in Leiden. Misschien is dit wel een van de vroegste toepassingen van het latere Belvédère denken; behoud door ontwikkeling. Door de locatie van de burcht in het hart van de stad Leiden heeft ze al ongeveer een millennium blootgestaan aan processen van herordening en herbestemming. Eeuwenlang hebben inwoners van Leiden een relatie met hun burcht.

Opdrachtgevers: Vrije Universiteit Amsterdam