Sporen van de Kampen

In dit onderzoek werd gekeken naar het archeologisch onderzoek van de kampen uit de Tweede Wereldoorlog in Europa. Aan de hand van casussen van voornamelijk kampen in Duitsland en Polen werd inzichtelijk gemaakt dat een interdisciplinaire aanpak van grote waarde kan zijn bij onderzoek op deze beladen plekken. Afbeeldingen, tekstdocumenten, egodocumenten, mondelinge overlevering en archeologisch erfgoed kunnen samen de basis vormen voor een zo accuraat mogelijke historische interpretatie van de kampterreinen.

Waar heeft archeologisch onderzoek in het buitenland plaatsgevonden en wat kunnen we er van leren in methodologisch opzicht, communicatief opzicht en met het oog op het cultuur-politieke debat? Welke lessen kunnen we er uit trekken wanneer er in Nederland opgravingen gedaan gaan worden op deze terreinen?

M. Smit (2012): De sporen van de kampen, de rol van de archeologie in het onderzoek van de kampen van de Tweede Wereldoorlog, Raleigh (LuLu Press).