Waardestellingen & Redengevende omschrijvingen

Voor diverse gemeenten heeft ErfgoedInZicht de waardestelling van een potentieel monument verricht. Voor de gemeente Leiden werd bijvoorbeeld een relatief ‘jong’ pand aan de Middelstegracht bekeken. In het hieruit voortvloeiende cultuurhistorische onderzoek word gekeken naar de stedebouwkundige, architectuurhistorische, bouwhistorische en cultuurhistorische waarde. Al deze punten worden volledig uitgeschreven en gewaardeerd.

Opdrachtgevers: o.a. gemeente Leiden, Goes, en Westland