Website: Schaapskudde Vrolijke Schapen

Schaapskudde Vrolijke Schapen is een natuurlijk gehouden en gezonde kudde heideschapen onder beheer van schaapherder Daphne. De website maakt de drie hoofdactiviteiten van de kudde inzichtelijk: natuurbeheer, educatie en wolverkoop.

ErfgoedinZicht realiseerde een WordPress website waarin het aantrekkelijke beeldmateriaal centraal staat.

Zie ook: www.vrolijkeschapen.nl

Opdrachtgevers: Schaapskudde Vrolijke Schapen