Redactie Erfgoed Magazine

Erfgoed Magazine is een populair-vakinhoudelijk tijdschrift over cultureel erfgoed, bestemd voor erfgoedprofessionals en – geinteresseerden. In het blad, dat 9x per jaar uitkomt, beschrijven mensen uit het veld vakinhoudelijke en beleidsmatige onderwerpen op het gebied van gebouwd, roerend, mobiel en groen erfgoed, archeologie en cultuurlandschap. Het tijdschrift verschijnt in een oplage van ca. 6.500 exemplaren. Doordat veelal sprake is van zakelijke abonnees kan worden aangenomen dat het blad door ca. 24.000 personen wordt gelezen.

ErfgoedinZicht is redacteur bij Erfgoed Magazine. Kort voor de verkiezingen heeft er in deze hoedanigheid een interview met minister Bussemaker plaatsgevonden. Deze kunt u hier lezen.

Opdrachtgever: Erfgoed Magazine